Matti Haavikko

 • Projektit tehdään viikon sykleissä. Tavoitteena on ratkaista ongelman ydin ensimmäisellä viikolla.
 • Järjestelmä pidetään aina yksinkertaisena ja hallittavana.
 • Nopea reagointi ongelmiin, palautteen kerääminen ja sen pohjalta toimiminen.

Minulla on yli 20 vuoden kokemus ohjelmistokehitykesstä eri rooleissa. Voin osallistua projektiisi:

 • Koodaajana: Python, SQL, Javascript, ym
 • Arkkitehtina
 • Projektipäällikkönä

Taika työaikasuunnittelu. Taika on erityisesti kaupan ja ravintola-alan tarpeisiin tehty järjestelmä. Järjestelmän myynnistä vastaa EWQ

Hyvä IT-järjestelmä on parantaa työntekijöiden ja organisaatioiden välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä.

Tavoitteena on järjestelmän pitkä elinkaari (5-10v).

 • Ylläpidettävyys ja selkeys.
 • Jo järjestelmän suunnittelussa varaudutaan muuttuviin liiketoiminnan vaatimuksiin.
 • Avoin arkkitehtuuri mahdollistaa toimintojen lisäämisen ja muuttamisen.

Matti Haavikko, omistajayrittäjä
050-5658789

etunimi.sukunimi@dataflow.fi
Kivirinne 9a2, 02760 Espoo
Y-tunnus 1440736-2, alv.rek.


Taika työaikasuunnittelun myynnistä vastaa EWQ.

Datan käsittely järjestykseen

 • Keräily: web-käyttöliittymän tai mobiililaitteen kautta.
 • Muokkaus: Käyttöoikeudet, muutoshistoria, varmuuskopiot.
 • Analyysi: raportit, tausta-ajot, hälytykset.
 • Liittymät: ulkoisiin ja olemassaoleviin järjestelmiin.
 • Julkaisu: webissä, sähköpostilla, tulosteina.

Päämääränä on Hallittava kokonaisuus. Pystyt mittaamaan ja parantamaan liiketoimintaprosessejasi.